Privacybeleid

Privacybeleid

Heptade Haptonomie hecht veel waarde aan uw privacy en neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. In deze privacyverklaring leg ik uit welke informatie ik verzamel wanneer u het contactformulier invult en hoe deze informatie gebruikt wordt.
Voor een goede behandeling/begeleiding is het noodzakelijk en ook mijn wettelijke plicht om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen/begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling/begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Verzamelde informatie:

Wanneer u ons contactformulier invult, verzamel ik de volgende gegevens:
•    Uw naam
•    Uw e-mailadres
•    Uw telefoonnummer
•    Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt in het berichtveld

Gebruik van informatie:

De gegevens vanuit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

-om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/begeleiding is afgerond bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen op uw aanvraag of met uw expliciete toestemming
-voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
-om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
-om u te informeren over wijzigingen van afspraken
-een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur:

-NAW-gegevens
- Datum behandeling/begeleiding (bij periodieke factuur datum van elke behandeling/begeleiding)
-Omschrijving behandeling, bijvoorbeeld: behandeling haptotherapie/haptonomische coaching
-Kosten van de behandeling/begeleiding

Daarnaast bewaar ik in mijn administratie gegevens als:
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- indien haptotherapie: Burgerservice nummer (BSN)

Opslag van informatie:

Als behandelaar/begeleider heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. Ook zal ik me houden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen

Beveiliging:

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend haptotherapeut/begeleidend haptonomisch coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier
Heptade Haptonomie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Heptade Haptonomie. Ook heeft u het recht om de door u versterkte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om aan voorgenoemde verzoeken gehoor te kunnen geven, kan ik u vragen om u te legitimeren. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aandienen door middel van een e-mail naar info@heptadehaptonomie.nl of via het contactformulier op de website.

Wijzigingen in de privacyverklaring:

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

Contact:

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via: email: info@heptadehaptonomie.nl of telefoon: +31 (0)6 51 36 87 31